• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

ARAMA LİSTESİ SEARCH LIST

Dosya-Derleme

CUMHURİYET KURULURKEN SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK POLİTİKALARI

 • HEALTH, ILLNESS, AND HEALTH POLICIES IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 68-80
 • Ceren Gülser İLİKAN RASİMOĞLU
health, ıllness, and health polıcıes ın the early years of the republıccumhuriyet kurulurken sağlık, hastalık ve sağlık politikalarıd391ocak - şubat202468-80ceren gülser ilikan rasimoğlu HEALTH, ILLNESS, AND HEALTH POLICIES IN THE EARLY YEARS OF THE REPUBLICCUMHURİYET KURULURKEN SAĞLIK, HASTALIK VE SAĞLIK POLİTİKALARID391OCAK - ŞUBAT202468-80CEREN GÜLSER İLİKAN RASİMOĞLU
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN YÜZ YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLARI

 • HEALTH MINISTRY AND HEALTH MINISTERS IN THE HUNDRED YEARS OF THE REPUBLIC OF TüRKIYE

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 47-67
 • Eray ÖNTAŞ, Meltem ÇÖL
health mınıstry and health mınısters ın the hundred years of the republıc of türkıyecumhuriyetin yüz yılında sağlık bakanlığı ve sağlık bakanlarıd391ocak - şubat202447-67eray öntaş, meltem çöl HEALTH MINISTRY AND HEALTH MINISTERS IN THE HUNDRED YEARS OF THE REPUBLIC OF TÜRKIYECUMHURİYETİN YÜZ YILINDA SAĞLIK BAKANLIĞI VE SAĞLIK BAKANLARID391OCAK - ŞUBAT202447-67ERAY ÖNTAŞ, MELTEM ÇÖL
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN 100 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALAR

 • SOCIAL POLICIES IN TURKEY IN 100 YEARS OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 33-46
 • Özgür MÜFTÜOĞLU
socıal polıcıes ın turkey ın 100 years of the republıccumhuriyetin 100 yılında türkiye’de sosyal politikalard391ocak - şubat202433-46özgür müftüoğlu SOCIAL POLICIES IN TURKEY IN 100 YEARS OF THE REPUBLICCUMHURİYETİN 100 YILINDA TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKALARD391OCAK - ŞUBAT202433-46ÖZGÜR MÜFTÜOĞLU
Dosya-Derleme

TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİNİN YÜZ YILI: EMPERYALİZMİN VESAYETİ VE DEVLETİN İCAZETİ

 • CENTURY OF CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY: GUARDIAN OF IMPERIALISM AND PERMISSION OF THE STATE

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 25-32
 • Ekin BAŞER
century of capıtal accumulatıon ın turkey: guardıan of ımperıalısm and permıssıon of the statetürkiye’de sermaye birikiminin yüz yılı: emperyalizmin vesayeti ve devletin icazetid391ocak - şubat202425-32ekin başer CENTURY OF CAPITAL ACCUMULATION IN TURKEY: GUARDIAN OF IMPERIALISM AND PERMISSION OF THE STATETÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİNİN YÜZ YILI: EMPERYALİZMİN VESAYETİ VE DEVLETİN İCAZETİD391OCAK - ŞUBAT202425-32EKİN BAŞER
Dosya-Derleme

CUMHURİYETİN TOPLUM TAHAYYÜLÜ

 • THE SOCIETY IMAGINATION OF THE REPUBLIC OF TURKIYE

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 15-24
 • Şükrü ASLAN
the socıety ımagınatıon of the republıc of turkıyecumhuriyetin toplum tahayyülüd391ocak - şubat202415-24şükrü aslan THE SOCIETY IMAGINATION OF THE REPUBLIC OF TURKIYECUMHURİYETİN TOPLUM TAHAYYÜLÜD391OCAK - ŞUBAT202415-24ŞÜKRÜ ASLAN
Dosya Gözlem ve Görüşler

CUMHURİYETİN 100 YILI: 12 EYLÜL KARŞI-DEVRİMİNDEN AKP DÖNEMİ ÇÜRÜMESİNE

 • THE CENTENARY OF THE REPUBLIC: FROM THE COUNTER-REVOLUTION OF 1980 TO THE PRESENT-DAY PUTREFACTION

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 05-14
 • Sungur SAVRAN
the centenary of the republıc: from the counter-revolutıon of 1980 to the present-day putrefactıoncumhuriyetin 100 yılı: 12 eylül karşı-devriminden akp dönemi çürümesined391ocak - şubat202405-14sungur savran THE CENTENARY OF THE REPUBLIC: FROM THE COUNTER-REVOLUTION OF 1980 TO THE PRESENT-DAY PUTREFACTIONCUMHURİYETİN 100 YILI: 12 EYLÜL KARŞI-DEVRİMİNDEN AKP DÖNEMİ ÇÜRÜMESİNED391OCAK - ŞUBAT202405-14SUNGUR SAVRAN
DOSYA EDİTÖRÜ’NDEN

CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI

 • HEALTH POLICIES IN TURKEY IN THE PERıOD OF THE REPUBLIC

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 3-4
 • Onur HAMZAOĞLU, Osman ÖZTÜRK, Cegerğun POLAT
health polıcıes ın turkey ın the perıod of the republıccumhuriyet dönemi sağlık politikalarıd391ocak - şubat20243-4onur hamzaoğlu, osman öztürk, cegerğun polat HEALTH POLICIES IN TURKEY IN THE PERIOD OF THE REPUBLICCUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARID391OCAK - ŞUBAT20243-4ONUR HAMZAOĞLU, OSMAN ÖZTÜRK, CEGERĞUN POLAT
EDİTÖR’DEN

EDİTÖR’DEN

 • Cilt 39, Sayı 1, Ocak - Şubat, 2024, Sayfa 1-2
editör’dend391ocak - şubat20241-2 EDİTÖR’DEND391OCAK - ŞUBAT20241-2