Yazar
Engin TONGUÇ
İç Hastalıkları Uzmanı (SSK Ulus Hastanesi, Meslek Hastalıkları Bölümü), Dr.

Metin / Text
  • GİRİŞ: «İşin niteliğine göre tekrarlanan bir nedenle veya işin yürütüm koşulları yüzünden ortaya çıkan hastalıklar» olarak tanımlanan meslek hastalıklarının azaltılması, önlenmesi, erkenden teşhisi ve tedavisi ancak yeterli bir iş sağlığı ve iş güvenliği örgütlenmesi içinde yapılabilir. O halde, meslek hastalıklarının bir ülkedeki durumu, o ülkenin erişebildiği iş sağlığı ve iş güvenliği düzeyini belirleyen bir kriter olarak kullanılabilmelidir. İşte bu araştırmada, yukarıdaki düşünceden hareketle, ülkemizdeki ve karşılaştırma örneği olarak bir dış ülkedeki meslek hastalıklarının durumu bu açıdan ele alınacaktır. Ancak, bu gibi karşılaştırmaların zorluğunu ve yanıltıcı etkenIerin çokluğunu hemen belirtmek gerekir. Çeşitli ülkelerirı toplumsal ve ekonomik yapılarının, tarihsel gelişmelerinin, işyeri koşulları ve iş hayatındaki farklılıkların, kısacası kendine özgü bütün koşulların çok farklı olması, aslında bu gibi karşılaştırmalardan kaçınmayı gerektirmektedir. Ne var ki, bir ülkenin diğer ülkeler arasındaki durumunu saptayabilmek için böyle karşılaştırmalar yapmaktan başka bir yol da yoktur. O halde, sakıncaları göze almak, ancak karşılaştırmayı yaparken yanıltıcı etkenleri gözden uzak tutmamak, izlenmesi gereken yol olsa gerektir. Karşılaştırılacak yabancı ülke olarak çok sayıda ülkeyi yüzeysel olarak ele almak yerine, tipik bir tek ülke ile ayrıntılı karşılaştırmalar yapmanın daha yararlı olacağını düşündük. Bunun için de Batı AImanya'yı ele aldık. Bu ülkeyi seçmemizin nedeni, sosyal sigorta uygulamasının, ilk kez bu ülkede başlaması (1883 -1889 yılları), daha sonraki gelişmenin sistem olarak yine bu yönde olması, bu sistemin en karmaşık ve en gelişmiş örneklerinden sayılması, bu sistemin sakınca ve yararlarının tipik örneklerini içermesi ve bu ülkeye ait elimizde çok sayıda istatistik ve bilgi bulunmasıdır. (1, 2, 3, 4.) İncelemeyi yaparken önce a) İstatistik verilerine ve bazı araştırmalara göre her iki ülkede meslek hastalıklarının durumunu gözden geçirecek, b) Sonra konu ile ilgili çeşitli kuruluşları ve örgütlenmeyi inceliyeceğiz. (Devam edecek)

Tablo Başlıkları / Table Heads

  • TABLO-1 MESLEK HASTALIKLARI VAKALARININ SAYILARI VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE DAĞILIMI - TÜRKİYE - TABLO-2 TÜRKİYE’DE MESLEK HAST. SAYISI VE SIKLIĞI TABLO-3 B. ALMANYA’DA MESLEK HAST. SAYISI VE SIKLlĞI (Bütün Sigorta Kollarında) TABLO-4 MESLEK HAST. SIKLIĞI