Yazar
Ekrem KUTBAY
Samsun-Sinop Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi, Dr.

Yazar
Muzaffer ESKİOCAK
Halk Sağlığı Uzmanı, Dr.

Yazar
Ersin YARIŞ
Samsun-Sinop Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi, Dr.