Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • SSYB Mete Tan bazı basında yer alan bir demeci konusunda aşağıdaki açıklamayı TTB Merkez Konseyimize göndermiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Mete Tan'ın Açıklaması. 8.4.1978 7 Nisan 1978 tarihinde yayınlanan bir İstanbul gazetesinde şahsıma atfen hekimler hakkında kullanılan sıfat tarafımdan söylenmemiştir. Keza ayni gazetenin ilaç yokluğu ve diğer hususlardaki yazıları da söylediğim gibi değil, kendi yanlış değerlendirmeleri sonucu kaleme alınmıştır. Gazete ilaç yokluğu hakkında benden çıkmış gibi "Her türlü ilaç vardır" dediğimi yazmışsa da haddizatında Türkiye'de her istenilen ilacın varlığı değiI, hayati ehemmiyeti haiz ilaçların kendilerinin veya eşdeğerlerinin bulunduğu bir hakikattir. Yüce milletimizi yanıltmamak için bu hususu açıklamakta zaruret görmekteyim. Dr.Mete Tan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Servisi yapan: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Basın ve halkla İlişkiler Müşavirliği Servis Yapılan: Bütün gazeteler, ajanslar, TRT. • 1979 Balkan ve Ortadoğu ülkeleri arasında İstanbul'da yapılacak olan Ekonomi, Kültür, Bilim ve Teknoloji alanlarında işbirliğini sıkılaştırmak amacıyla yapılacak olan Konferansta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi «Çevre Sorunları ve Halk Sağlığı Arasında İşbirliği» konusunun gündeme getirilmesini önermiş ve bu konuda Dünya Barış Konseyi ve Türkiye Barış Derneği tarafından hazırlık toplantılarına katılmıştır. Çevre Sorunları ve Halk Sağlığı Arasında İşbirliği konusunun gündeme getirilmesinin gerekliliği ve önemi üzerine hazırlanan gerekçe hazırlık komitesine sunulmuştur. • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi radyo programlarına hazırlanmaktadır. İlk radyo programı «Yaz aylarında kırsal ve kentsel alanlarda çevre kirliliği» konusunda «Akşama Doğru» programında yapılmıştır. İkinci konu ise yine aynı programda «Yaz aylarında en çok görülen enfeksiyöz hastalıklar ve sebepleri» dir. • Halk Sağlığı Karikatür Sergimiz İzmir Fuarında sergilenmeye başlamıştır. Fuar boyunca devam edecek olan sergide ayrıca Türk Tabipleri Birliği yayınları da sergilenmiştir. • I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi çalışmalarına devam etmektedir. Kongrede panel konuları ve konuşmacılar belirlenmiştir. Panel konuları : 1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2. Meslek Hastalıkları 3. İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıklarının sosyo-ekonomik yönden incelenmesi. Panellere konuşmacı olarak Türk Tabipleri Birliği'ni temsilen birinci panele Dr. Halim Dinç, ikinci panele Doç. Dr. Turhan Akbulut, üçüncü panele Dr. Şükrü Güner katılacaklardır. • Deva İlaç Şirketinde 450 işçi sendikalaşmak isteğinden dolayı 82 işçi işten atıldı. Toplumumuzda sağlık üretimi görevini ( ) üstlenen binlerce hekimin sermayesi ile kurulan bu işyeri işvereninin tutumunu kınıyor ve DİSK'e bağlı Petro-Kimya İş Sendikası'nın Birliğimize gönderdiği bildirisinin bir bölümünü konuya açıklık getirmesi bakımından yayınlıyoruz. ... «Deva işyerinde çalışan 450 işçi kardeşimiz sendikalaşmak istedi... Sendikalaşmak, işçilerin ekmek, su gibi en doğal haklarıdır. Ama, DEVA işvereni çalıştırdığı işçilere bu hakkı çok gördü. Çalıştırdığı işçileri, fiyat artışları, pahalılık ve gittikçe ağırlaşan hayat şartları karşısında ezilmeye itti. Onları örgütsüz bırakarak daha çok sömürmeyi amaçladı. 82 işçi kardeşimizi işten attı. «Açıklıyoruz ki, DİSK üyesi Petro-Kimya İşçileri Sendikası üyesi 450 DEVA işçisi yasaların desteğinde mücadeleye kararlıdır. Haklılığını bilmektedir. Daha önce atılan 17 işçi arkadaşı ve 15 Ağustosta atılan 65 işçi arkadaşının işe alınmasına kadar yasaların desteğinde mücadelesini sürdürecektir. 450 işçi kardeşimizin DİSK çatısı altındaki örgütlü birliği ve binlerce doktorun sermayesi ile kurulmuş bulunan fabrikada daha fazla haksızlığa yer verilmeyecektir. Yasa dışı durum devam ederse binlerce doktor adına karar veren işveren temsilcisini « işçi düşmanı» olarak ilan edeceğiz.»