Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Dergimizin başına pek çok abonemizin başvurusu üzerine Tam Süre Çalışma Yönetmeliği'ni koyuyoruz. İlk bölümünde Türk Tabipleri Birliğinin Yasa ve Yönetmelikler konusunda önerilerinin ne olduğunu tekrarlıyor, Yasa ve Yönetmeliklerde bu ilkelerden hangilerinin gerçekleştiği ve yer almayan görüşleri konusunda bundan sonra yapılacak çalışmaları içeriyor. İkinci bölümde ise Yönetmelik konusunda bazı açıklamalarla birlikte, ekonomik koşullar konusunda bilgiler veriliyor. Üçüncü bölüm ise Yönetmeliğin tam metininden oluşuyor. Ankara Tabip Odası Eğitim Bürosu görevlisi olarak Dr. Süleyman Kaynak ve Dr. Nejat Akar tarafından hazırlanan Sağlık, Beslenme ve Eğitim konulu yazı okuyucularımızın ilgisini çekeceği kanısındayız. Dr. Dora Küçükyalçın yazısında Beslenme-Zeka Gelişimi etkileşimini incelemiş. Dr. Tevfik Çavdar yazısında ülkemizde ekonomik gelişmenin ana çizgilerinden bahsederken özellikle Beslenme konusunda verilerin incelenmesi, gelir dağılımı üzerine bilgiler ilgimizi çekiyor. Doç. Dr. Yıldız Tümerdem, Kadın ve Ana Sağlığı üzerine görüşlerini veriyor. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Tanıtma ve Danışma Toplantısının Meslek Kuruluşları ve Bilim Adamları ile toplantısı 18 Eylül 1978 günü Devlet İstatistik Enstitüsü toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Türk Tabipleri Birliğini temsilen Başkan Dr. Erdal Atabek ve Genel Sekreter Dr. Şükrü Güner katıldılar. Plan Tasarısı'nın Sağlık ve Sosyal Güvenliği kapsayan bölümü üzerine Türk Tabipleri Birliğinin görüşünü Başkan Dr. Atabek uzun bir konuşma ile belirtti. Bu konuşmanın kısa bir özetini veriyoruz. 16 Eylül 1978 Cumartesi günü 5 Dakika programında işlenen «İnsanın Değeri» konulu yapımda kamu hizmetinde çalışan hekimleri hedef alan, son derece yanlış, haksız, sorumsuz ve üzücü yayını izledik. Buna benzer bir yayın da daha evvel hekimlerimizin dikkatini çekmişti. Türk Tabipleri Birliği ilk yayında gerekli incelemeleri yaptı. Tekrarlanan bu tür olaylar karşısında daha etkin girişimde bulunmak zorunluluğu ortaya çıktı. Bu konu üzerine girişimlerimizden biri olan TRT Beş Dakika Yapım ve Yönetim Müdürlüğüne göndermiş olduğumuz yayını eleştiren ve bu eleştirinin gerekçelerini de içeren mektubun tam metnini veriyoruz. Gelecek sayıda tekrar birlikte olmak dileğiyle...