Yazar
Semih ŞEMİN
Halk Sağlığı Doktoru, Dr.

Yazar
Gazanfer AKSAKOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Öğretim Üyesi, Prof., Dr.