Yazar
Korkut ERSOY
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Doç. Dr.

Yazar
Şahin KAVUNCUBAŞI
Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Dr.