Yazar
Kenan KAYA
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Yönetimi Uzmanı

Yazar
Sıdıka KAYA
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Yrd. Doç. Dr.