Metin / Text
  • Tam-süre çalışmaya koşullarını kabul eden hekimlerin ekonomik durumları yasa metni ve ilgili yönetmelikler belirlemiş bulunmaktadır. Aşağıdaki verilerin önemli noktaları şunlardır: 1 - Hesaplar evli ve 1 çocuklu bir hekim olarak düzenlenmiştir. 2 - Ele geçen net gelir I. Bölge, 10. Bölge ve 16. Bölge dikkate alınarak yapılmıştır. 3 - Genel hesaplamalardan ayrı özellik gösteren durumlar en sonda belirtilmiştir. 4 - Pratisyen ve mütehassıslar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 5 - Ele geçen net miktarlarda değişme çalışma yerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değişmesinden ileri gelmektedir. 6 - Ele geçen az miktarlara nöbet tazminatı ve acil vakaya çağırılma tazminatı dahil edilmemiştir. Buna ait hesaplamalar ekte belirtilmiştir. 7 - Katsayı bu yıl 14 olduğundan hesaplar bu rakama göre yapılmıştır. Tam-süre Yasası ve Yönetmeliklerin tesbit edilen önemli özellikleri: 1 - Tazminatlar ayrı olarak vergilendirilmektedir. 2 - Nöbet tazminatı, tam-süre tazıminatı ile birleştirilerek vergilendirilmektedir. 3 - I. Bölge için pratisyen hekimin tüm tazminatlarının 1425, mütehassıs hekimler için 1625 gösterge olmuştur. 4 - Türkiye 16 bölgeye bölünmüştür. Mahrumiyet tazminatını bulmak için çalışma yeri kaçıncı bölgede ise 225 gösterge bölge numarası ile çarpılırsa mahrumiyet tazminatı bulunacaktır. ÖRNEK: : SİVAS İLİ 6. bölgededir. Mahrumiyet tazminatı brüt olarak : 225 X 6 X Katsayı 14 -18.480 dir. Pratisyen Hekimler için : A. Yeni başlayan bir pratisyen hekim Meslek Mahrumiyet Net Gelir Tazminatı Tazminatı 1. Bölge (1200XKS) + (225XKS) + Maaş ve diğer (ödemeler) = 10.361 ile 11.061 TL. 10. Bölge (1200XKS) + (225x10XKS) + ( » ) = 21.630 ile 22.130 TL. 16. Bölge (1200XKS) + (225X16xKS) + ( » ) = 27.775 ile 28.475 TL. (480 gösterge 1200 göstergenin % 40'ıdır.) B. 15 senelik mütehassıs bir hekim Meslek Mahrumiyet Hizmet Net Gelir Tazminatı Tazminatı Niteliği 1. Bölge (480XKS) + (225XKS) + Maaş ve (200XKS)+(diğer gelir)= 18.764 19.464 10. Bölge (480XKS) + (225x10XKS) + (200XKS)+( » ) = 28.765 29.456 16. Bölge (480XKS) + (225X16xKS) + (200XKS)+( » ) = 34.466 35.456 (KS :Katsayı)