Yazar
Işıl MARAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Üyesi, Dr.