Yazar
İlker BELEK
Türk Tabipleri Birliği Sağlık Politikaları Çalışma Grubu, Dr.

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
GATA Halk Sağlığı AD, Dr.

Yazar
Hülya BELEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dr.

Yazar
Ayla HAMZAOĞLU
Sosyal Sigortalar Kurumu Ulucanlar Dispanseri