Yazar
Kazım TÜRKER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD Başkanı, Dr.

Yazar
Cengiz YURTOĞLU
Yurtoğlu İlaçları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Dr.

Yazar
Cengiz YURTOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T.F. Farmakaloji AD Başkanı, Dr.

Yazar
M. Emin DİNÇÇAĞ
Samsun-Sinop Tabip Odası Başkanı, Dr.

Yazar
F. Necile ÇOKAY
Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı, Dt.