Yazar
Alpaslan IŞIKLI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi ilişkileri Bölümü Öğretim Üyesi