Yazar
Melikşah ERTEM
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Halk Sağlığı Uzm., Dr.

Yazar
Ali CEYLAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Mansur ÖZCAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doktora Öğrencisi, Dr.