Yazar
Steinar WESTIN
Toplum Hekimliği ve Genel Pratisyenlik Bölümü, Trondheim Üniversitesi-Norveç., Prof. Dr.

Yazar
Dilek GÖREN
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngilizce Mütercim Tercümanlık Blm. Öğrencisi

Yazar
Ünal ERTUĞRUL
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Dr.