Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • I. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi 19-21 Ekim tarihleri arasında İstanbul Belediye Sarayı'nda yapıldı. Kalabalık bir ilgililer topluluğu izledi. Türk Tabipleri Birliği adına İstanbul Tabip Odası Hazırlık Komitesince organizasyonu yapılan kongre hazırlık komitesi olan Dr. Şakir Derkut, Dr. Atila Ongan, Dr. Gönül Boyuneğmez, Dr. Üstün Korugan, Dr. Taner Gören, Dr. Şadiye Çetintaş ve Dr. Erkan Mete'yi çalışmalarından dolayı kutlarız. 16 bilim adamı ve konuyla ilgili uzmanın oluşturduğu Bilimsel Danışma Kurulu'na gelen 70 bildiri kongre boyunca tebliğ edildi. Kongre sırasında yapılan 3 büyük panel konuları, İş Kazaları ve İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin sosyo-ekonomik temelleri idi. İş Kazaları ve İş Güvenliği panelini İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Veli Lök yönetti. Konuşmacılar, Çalışma Bakanlığı'ndan Sadun Kurt, MESS'den Necdet Akyüz, DİSK' ten Fahri Aral, TMMOB'den Fevzi Şolt, Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Halim Dinç idi. Meslek Hastalıkları panelini SSK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Engin Tonguç yönetti. Bu panele katılan konuşmacılar ise, Çalışma Bakanlığı'ndan Dr. İsmail Topuzoğlu, Sağlık Bakanlığı'ndan Dr. Mustafa Soyuer, Türk Tabipleri Birliği'nden Doç. Dr. Turhan Akbulut, DİSK'ten Mustafa Pekin, TMMOB'den Yücel Özel katıldılar. İşçi sağlığı ve İş Güvenliğinin Sosyo-Ekonomik Temelleri adlı paneli Dr. Erdal Atabek yönetti. Bu panele ise konuşmacı olarak Çalışma Bakanlığı'ndan Dr. Ergin Atasü, SSYB'dan Dr. Mustafa Soyuer, SSK'dan Dr. Çağlar Kırçak, DPT'dan Tevfik Çavdar, DİSK'ten Faruk Pekin, Barolar Birliği'nden Gülçin Çaylıgil, TMMOB'den Murat Gümrükçüoğlu, Türk Tabipleri Birliği'nden Dr. Şükrü Güner katıldılar. Panel konuşmalarını ve tebliğ metinlerini en kısa zamanda bir kitap halinde toplamaya çalışılacağını ilgililere bildiririz.