Yazar
Türkcan BAYKAL
İzmir Tabip Odası İnsan Hakları Komisyon Üyesi, TİHV İzmir Ted. ve Rehabilitasyon Merkezi Hekimi, Dr.