Yazar
Murat ÇOBANOĞLU
Ankara Acil Yardım Travmatoloji Hast. Beyin Cerrahi Kliniği, Dr.

Yazar
Nesrin ÇOBANOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji AD, Tıbbi Etik Birimi, Dr.