Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Feride SAÇAKLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.