Yazar
İbrahim AKKURT
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi- Göğüs HastaIıkları Uzmanı, Dr.

Yazar
Meltem ALTINÖRS
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi-Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Dr.

Yazar
Cebrail ŞİMŞEK
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi- Göğüs HastaIıkları Uzmanı, Dr.

Yazar
Emine SEVGİ
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi-Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Dr.

Yazar
Arif KELEŞOĞLU
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi- Göğüs HastaIıkları Uzmanı, Dr.

Yazar
Sadık ARDIÇ
Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi-Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Dr.