Yazar
M. Sarper ERDOĞAN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Ahmet SALTIK
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.