Yazar
Muharrenı BAYTEMÜR
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Dr.

Yazar
Gülseren AZAK
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Dr.

Yazar
Filiz KURTOĞLU
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Dr.

Yazar
Serpil KESKİN
Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Dr.