Yazar
M. Sarper ERDOĞAN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Edirne Tabip Odası Delegesi, Dr.

Yazar
Ahmet SALTIK
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Edirne Tabip Odası Delegesi, Dr.