Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Toplum ve Hekim çalışmalarını sürdürüyor, ikinci sayısı da işte elimizde... İlk sayımızda oldukça olumlu bir etki yaptı. Uzun zamandan beri Türk Tabipleri Birliği bünyesinde merkezileşmiş bir yayın organı istekleri böylece hayata geçirilmiş oldu. Dergimiz bir yönüyle hekimlere ve sağlık görevlilerine seslenmekle birlikte, önemli bir yönü de, halk sağlığı, sağlık politikası, sağlık sorunlarına sosyo-ekonomik açıdan bakış getirmesi, sorunlara çözüm önerileriyle kamuoyunda bu konuda duyulan eksikliği gidermek amacında. Bu iki yönlü işlevini yerine getirdiği ölçüde, başarısının daha da artacağını umuyoruz. Toplum ve Hekim; Türk Tabipleri Birliği'nin sesidir. Bu ses; 30 Tabip Odamızın ve bu odalarımıza bağlı 20 bin'in üzerindeki hekimin temsil ettiği düşüncelerdir. Bu ses; emekten yana, bilimin ışığı altında devam ettikçe güçlenecek, büyüyecek, etkinleşecektir. Dergimiz, ülkemizin sağlık sorunlarına ve hekimlerimizin, özlük sorunlarına ülkenin genel sorunları içinde bakar. Sorunları oluşturan nedenlerin sistemle ilgisini ortaya koymaya çalışır. Bu yönüyle ülkemizde yayın alanında bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Dergimizin ilk sayısı yurdun her köşesine dağıtıldı. Pek çok yerden dergi üzerinde katkıları içeren mektuplar aldık. Odalarımız, derginin gelişmesi yönünde önerilerini ilettiler. Komisyonlarımızda ilk sayının değerlendirilmesi yapıldı. Bunların hepsi Toplum ve Hekim'in gelişmesinde birer kaynak olacaktır... Önemli bir sorunumuz abone kampanyasıdır. Gerçekten dergimizin daha sağlıklı ilerlemesi için geniş bir abone kampanyası sürdürülmesi gerekmektedir. Her üyemizin üzerine düşen bu görevi fazlasıyla yapacağı kanısındayız. Elimizdeki bu ikinci sayımızda, Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından öncül isteklerini içeren konulara yer verdik. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dergimizde işlenecek temel konulardandır. Bu sayımızda İzmir Baro'sunca oluşturulan bir komisyonun araştırmasına yer veriyoruz. Özellikle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'nin yasal yönden incelenimi ve bugüne dek bu konuda çıkmış kanun, tüzük, yönetmeliklerin yer alması ile bu yazının ilgi çekeceği kanısındayız. Çalışan yığınların sosyal güvenliğini içeren Dr. Alper Akçam'ın incelemesi önemli bir konuyu vurgulamakta ... Ülkemizde Meslek Hastalıkları üzerine yapılan araştırmalar oldukça yetersiz ve yeni başlamakta. Pek çok meslek hastalığı tanı eksikliğinden ve yeteri kadar meslek hastalıkları yönünden uzmanlaşma olmadığından atlanmaktadır. İstatistikler doğruyu yansıtmamaktadır. İlk sayımızda girişini yaptığımız Dr. Engin Tonguç tarafından hazırlanan Meslek Hastalıkları üzerine ayrıntılı inceleme, özellikle bu konuda karşılaştırmalı verilerin zenginliği bakımından büyük değer taşımakta... Kronik Hastalıklar tüm dünyada artmaktadır. Bu artış, özellikle son zamanlarda soruna önemle eğilmenin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. İlk bölümünü birinci sayıda verdiğimiz Kronik Hastalıklar üzerine, genel bilgileri içeren, örgütlenme, insangücü, finansman sorunlarını inceleyen Dr. Özen Arat’ın yazısı konuya açıklık getirmekte. Bu sayıdaki çeviri yazımız Dünyada Tüberküloz. Tedavi sistemindeki gelişimlere rağmen ülkemizde en önemli ölüm nedenlerinden biri olan tüberküloz'un dünyadaki konumu yönünden bizleri aydınlatmakta. Dr. Hulusi Behçet'in doğum yıldönümü sebebiyle Dr. Türkan Saylan'ın yazısının hekimlerimizin ilgisini çekeceği kanısındayız. Gelecek sayıda tekrar birlikte olmak dileğiyle.