Yazar
Mehtap TATAR
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Doç. Dr.

Yazar
Fahreddin TATAR
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Doç. Dr.