Yazar
Bülent KlLIÇ
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, Halk Sağlığı Uzmanı, Dr.

Yazar
İskender SAYEK
Türk Tabipleri Birliği Tıp Eğitimi Kolu, Prof. Dr