Yazar
Ahmet TOPUZOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Gazanfer AKSAKOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Bülent KILIÇ
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, Halk Sağlığı Uzmanı, Dr.