Yazar
Besim ŞEREF
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Erda lBEŞER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.