Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Toplum ve Hekim elinizdeki Aralık sayısı ile 12. sayısını doldurdu. Başka bir deyimle 1 yaşını bitirdi. Çıkarken ilk sayımızda amaçlarımızı şöyle belirtiyorduk: «Halk sağlığının her sorununu, ülkenin içinde bulunduğu durumu, incelemelerle, araştırmalarla ortaya koymak temel hedeflerimizin başında gelecek. Beslenme, konut, ilaç gibi sorunların tüm yönleri, işçi sağlığı, çevre sağlığı gibi çok boyutlu olgular dergimizde işlenecek. Tüm gerçekler hekimlerimize, halka iletilecek...» Toplum ve Hekim'in bir yıllık yaşamı boyunca amaçlarını ne ölçüde yerine getirebildiği, başarılarının veya başarısızlıklarının yargısını okuyucularımıza bırakıyoruz. Yayın hayatı ile biraz uğraşanlar bir yayın organının çıkarımındaki birçok güçlüklerini bilirler. Bir de amatör bir çalışma ile çıkartıiırsa, profesyonel eleman çalıştırmadan... Bir yıl boyunca en fazla karşılaştığımız zorluklar kağıt konusunda oldu. Piyasada kağıdın bulunmaması dergimizi bazen güç durumlara soktu. Yüksek fiyatla bile kağıt teminine başvurmak zorunda kaldık. Kağıt fiyatlarının artışı yanında, matbaa giderleri de fazlalaştı. Biz bu artışları bugüne dek yansıtmamaya çalıştık. Bundan sonra da yansıtmayı düşünmüyoruz. Buradaki güvencemiz abone sayımızı artırmamız. Burada tabip odalarımıza ve tek tek hepimize görev düşüyor. İlk sayımızda; «Dergimizi yaratmak kadar yaşatmak da görevimizdir. Dergimizin sağlıklı yaşaması, yayın sürekliliğinin sağlanması abone sayısıyla orantılı olarak artacaktır. Her odamız geniş abone kampanyasını sürdürmelidir ... » diyorduk. Şimdi dergimiz yayın hayatında oldukça ilgi toplayan bir yeri oldu. Önümüzdeki görev daha geniş bir abone kampanyası. Tüm okuyucularımızın bu görevi severek üstleneceği inancındayız. Bu sayımızda Adana Temsilciler Meclisi toplantısı üzerine bilgilere yer veriyoruz. Başkan Erdal Atabek'in Açık Konuşması, Merkez Konseyi Çalışma Raporu ve Toplantı Sonuçları dergimizde yer alıyor. Her ne kadar bu çalışmalar Hekimin Sesi'nde yer almışsa da derginin arşiv niteliğini gözönüne alarak, saklanacak değerli bilgileri içerdiğini düşünerek tekrar yayınlamakta sakınca bulmadık. TBMM'de IV. Beş Yıllık Plan üzerine görüşmeler sürdürülmekte. Hazırlanan plan taslağı üzerine bizi ilgilendiren bölümleri içeren görüşlerimizi geniş bir rapor halinde veriyoruz. Dr. Recep Akdur «Sağlık Düzenimiz ve Politikasındaki Kargaşa» yazısında sağlık hizmetlerinin verilişindeki önemli özellikler üzerinde duruyor. Hekim dağılımı, çeşitli kuramlarda hasta yatağı dağılımı, hizmetlerin yine bu kurumlarca eşit şekilde paylaşılmaması, hizmet dağılımındaki dengesizlik, sağlık insan gücü ve olanaklarından yeterince faydalanamama gibi önemli konular üzerinde duruyor. Atina'da toplanan Helsinki Nihai Senedinin Kararlarını hayata geçirmek amacıyla Akdeniz Ülkeleri Arasında İşbirliği Konferansı'nda Türkiye Barış Derneği çevre sorunları üzerine bir rapor vermişti. Bu çalışmalara Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de katkıda bulundu. Bu raporun İngilizce metnini Dr. Erol Balık iyi öztürkçesi ile çevirdi. Dr. Müeyyet Boratav Zeytinburnu ilçesinde tüberküloz üzerine 15 yılı içeren bir araştırmasını veriyor. Dr. Şakir Derkut Uzmanlık Tüzüğünde getirilmek istenen mecburi hizmet üzerine görüşlerini bildiriyor. Yeni yılda, gelecek sayımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle...