Yazar
Mustafa KURT
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
İhsan YÜKSEL
Cumhuriyet Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Mustafa YÜKSEL
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü