Yazar
Yeşim İŞLEGEN
Kadın Hast. ve Doğ. Uzm., Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Grubu Üyesi, Dr.