Yazar
Ayşegül AKGÜN
Halk Sağlığı Uzmanı, Dr.

Yazar
Sabri ÖNCEL
Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Sağlık Enformasyon Sistemleri, Dr.

Yazar
Burhan ŞENATALAR
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Prof. Dr.

Yazar
Selim BADUR
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Prof. Dr.