Yazar
Cihad DÜNDAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Hasan HAMZAÇEBİ
Samsun Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü, Uzm., Dr.

Yazar
A.Tevfik SÜNTER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Murat TOPBAŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Yıldız PEKŞEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.