Yazar
Ata SOYER
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi, Dr.

Yazar
İlker BELEK
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dr.