Yazar
Ayla BAYIK
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD, Prof. Dr.