Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • 10. Ocak 1978 Salı günü Sağlık Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni ziyaret etmişlerdir. Önce basına açık bir toplantı düzenlenmiştir. SSYB ve SGB birer konuşma yaparak basın mensuplarının çeşitli sorularını cevaplamışlardır. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Erdal Atabek'in konuşmasından sonra basın toplantısına son verilmiştir. Konseyi ile ortak toplantı yapılmış ve her iki Bakanımıza Türk Tabipleri Birliğinin, örgütsel, özlük istemlerini ve 26. Büyük Kongre kararlarını içeren birer dosya sunulmuştur. AKDENİZ KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: 9-12 Şubat tarihleri arasında Atina'da toplanacak olan «Akdeniz'de Güvenlik ve İşbirliği» konferansının hazırlık çalışmaları Barış Derneği tarafından sürdürülmektedir. 7 Ocak günli İstanbul Barosu Salonunda yapılan toplantıda konferansta iletilecek görüşleri saptamak üzere komiteler kurulmuştur. 10 konuyu içeren komiteler şunlardır: 1. Akdeniz -Barış Bölgesi 2. Akdeniz'de Ekonomik İşbirliği 3. Helsinki Kararlarının Akdeniz'e uygulanması 4. Kültürel Alanda İşbirliği 5. Akdeniz'de Çevre Sorunları 6. Göçmen İşçiler Sorunu 7. Sendikalar Arası İlişkiler 8. Kadın Örgütleri Arası İlişkiler 9. Gençlik Örgütleri Arası İlişkiler 10. Parlementerler Arası İlişkiler. • 2 -8 Ocak tarihleri arasında İzmir'de «iŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ» haftası düzenlenmiştir. İzmir Tabip Odamızın da katıldığı hafta, DİSK 3. Bölge temsilciliği, İzmir Barosu, TMMOB İzmir Şubeleri, İlerici Kadınlar Derneği, İlerici Gençler Derneği gibi kuruluşlar tarafından hazırlanmıştır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği üzerine çeşitli yerel toplantılar ve komisyon raporları tebliğ edilmiştir. Çalışma ürünlerine dergimizde de yer verilecektir. • Nazım Hikmet'in 76. doğum günü 20. Ocak 1978 Cuma günü Barış Derneği tarafından düzenlenen kutlama törenleriyle anıldı. Spor ve Sergi Sarayında yapılan törene demokratik kuruluşlar ve sanatçılar da katkıda bulundu. Geceye kalabalık bir kitle katıldı. Nazım Hikmet'in Barış'a ilişkin şiirleri ve Nazım'ın barış savaşımını konu alan eserlerinin yer aldığı toplantıda, Genco Erkal okuduğu şiirlerle, folklor ekibi oyunlarıyla ilgi çektiler. • 15. Ocak Pazar günü İstanbul'da 29 Demokratik Kuruluşun düzenlediği «FAŞiZME-EMPERYALİZME-ŞÖVENİZME, ZAMLARA ve İŞSİZLİĞE KARŞI» eylem ve güçbirliği mitingi yapılmıştır. İstanbul Tabip Odamızın da katıldığı miting, Pazar sabahı Beşiktaş'ta toplanmakla başlanmış, buradan Taksim'e yürünmüştür. Burada yapılan konuşmalarla miting sonlanmıştır. Onbinlerin katıldığı Güç ve Eylem Birliği mitingi başarılı bir biçimde geçmiştir. • 14. Ocak 1978 de Stj. Doktor BARIŞ YILDIRIM saat 19 sıralarında kurşunlanarak öldürülmüştür. 16. Ocak Pazartesi sabahı İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyeleri, sağlık personeli ve öğrencilerin katıldığı kalabalık bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Erdal Atabek olayı kınayan bir konuşma yapmış ve TTB Merkez Konseyi, İstanbul Tabip Odası, TÜMÖD İL-TIP -DER, İGD, TÜMAS İstanbul Şubesi, HAS-İŞ, TÜS-DER tarafından hazırlanan ortak bildiriyi okumuştur. Saygı duruşundan sonra İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güngör Ertem de bir konuşma yapmıştır. Toplantıdan sonra kalabalık kitle yürüyüşe geçerek cenazeyi Kadıköy Maltepe mezarlığında toprağa vermiştir. Diğer taraftan geçen yıl, 25. Ocak 1977 tarihinde aynı şekilde katledilen İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden Stj. Dr. Baki Ünlü ve Stj. Dr. Hüseyin Yabuz'u anmayı görev biliriz.