Yazar
Ayşegül YILDlRIM
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Uzm.

Yazar
Efe ONGANER
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Asist.

Yazar
Hüseyin DEMİRDİZEN
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Pratisyen Hekim