Yazar
Şafak Taner GÜRSOY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doktora Öğr.

Yazar
Feride SAÇAKLIOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.

Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Halk Sağ. Uzm.

Yazar
Atilla YILDIRIM
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Yazar
Tarık ZENGİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Yazar
Aşkın EROĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi