Yazar
Bülent KILIÇ
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağl. Kolu; Dokuz Eylül ÜTF Halk Sağ. AD, Yrd. Doç. Dr.

Yazar
Remzi AYGÜN
Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Prof. Dr.