Yazar
G. FRANCO
Modena Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye AD,Mezuniyet Sonrası İş Sağlığı Okulu

Yazar
Meral TÜRK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr.