Yazar
Oğuz IŞIK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Öğretim Üyesi, Doç. Dr.