Yazar
Aydın ŞAVKLI
Stj. Dr.

Metin / Text
  • Trabzon'un Of ilçesinde, 3. Mayıs 1954 de doğan Barış Yıldırım ilk, orta ve lise öğrenimini yine bu ilçede tamamladı. 1971 de nice umutlarla İstanbul'a geldi. 1972'de bu umutlarının ilkini İstanbul Tıp Fakültesine girerek gerçekleştirdi. Derslerinin yanında halkının sorunlarına da eğilmeğe ve bunları çözümlemek için çalışmaya fakültenin ilk yıllarında, o sıralarda kurulmuş olan Halk Sağlığı Derneğinde başladı. Bu çalışmaları onun düşünsel yapısını ve kişiliğini biçimlendirdi. Ve Barış toplumsal sorunların üzerine yürüyen bilinçli bir aydın olarak toplumdaki onurlu yerini aldı. Daha sonra Tıbbiyeliler Birliği Derneğinin kurulmasında önemli çalışmalar yaptı, bu derneğin yönetim kurulunda görevaldı. Tıbbiyeliler Birliğinin kapanmasından sonra, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Edirne Tıp Fakülteleri öğrencilerinin demokratik birliğini sağlamak amacıyla İlerici Tıplılar Derneğinin kuruluşunda yoğun çalışmalarda bulundu. Bu derneğin eğitim bürosu başkanlığını yaparak, çalışmalarıyla demokratik üniversite savaşımını sürdürdü. Aynı zamanda İlerici Gençler Derneğinin de üyesi olan Barış Yıldırım bu son iki demokratik dernekteki çalışmalarını sürdürürken aramızdan ayrıldı. Ders çalışmasıyla toplumsal savaşımını birbirine çok iyi kaynaştırmayı başarmıştı. Bunu sınavlarındaki başarısı ve demokratik üniversite savaşımında somutlanan akademik-demokratik istemler için yaptığı girişimleri kanıtlar. Barış Yıldırım tüm arkadaşlarının birlikte olmasını, Üniversite çalışanlarıyla öğrencilerin sorunlarını birlikte ve demokratik bir platform üzerinde tartışmasını isterdi. Bu amaç için yaptığı girişimler nedeniyle, okulda öğrenciler ve tüm çalışanlar arasında en çok tanınan ve sevilen öğrenci olmayı başarmıştı. Onu en çok ilgilendiren sorunların başında ülkenin çözüm bekleyen sağlık sorunları yer almıştır. Bu yönde gerçekten değerli çalışmalar ve yapıtlar verdi. En son çalışmaları; Politika Gazetesinde yayınlanan «Öğrencilerin Beslenme Sorunları» adlı makalesi ve İstanbul Tıp Fakültesinin açtığı inceleme yarışmasında birincilik ödülü alan «Türkiye'de Beslenme Sorunu» araştırmasıdır. ... Ve onun kişiliği, sık sık söylediği şu sözlerle özetlenebilir: «Mutluluğa giden yol savaşım, kitap okuma, gezme, aşık olma, arkadaşlarla tartışma v.s. v.s.'den geçer.»