Yazar
Vural GÜÇSAVAŞ
Maliye Bakanı Müsteşarı

Metin / Text
  • Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Yasa'nın 2, 3, 4 ve 5'inci maddelerinde yer alan meslek tazminatının hesaplanma ve ödenme şekli, aynı yasanın uygulanma biçimini belirleyen yönetmeliğin 4'üncü maddesinde gösterilmiştir. Ancak, söz konusu ödemelerin hesaplanışında esas alınan memur aylıklarına ilişkin gösterge tablosu 13/10/ 1978 tarih ve 14 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen uygulama yönetmeliğinin 4'üncü maddesinde gösterilen meslek tazminatı göstergeleri memur aylıklarına ilişkin gösterge tablosuna koşut olarak aşağıdaki şekilde yeniden saptanmıştır. Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen tabip, diş tabibi, uzmanlar ve yönetmeliğin 3'üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen personele ödenecek tazminat, Taban Tavan Her 3 fiili hizmet Uzmanlık veya yılı eki doktora eki 560 gösterge 1400 gösterge 140 gösterge 140 gösterge Kanunun 2'nci maddesinde ikinci değerlendirme grubunda belirtilen eczacılara ödenecek tazminat, Taban Tavan Her 3 fiili hizmet Uzmanlık veya yılı eki doktora eki 280 gösterge 700 gösterge 70 gösterge 70 gösterge Kanunun 3'üncü maddesinde belirtilen mesleki yüksek öğrenimini tamamlamış personele ödenecek tazminat, Taban Tavan Her 3 fiili hizmet Uzmanlık veya yılı eki doktora eki 240 gösterge 600 gösterge 60 gösterge 60 gösterge Kanunun 3'üncü maddesinde belirtilen lise dengi mesleki öğrenimini tamamlamış personele ödenecek tazminat, Taban Tavan Her 3 fiili hizmet yılı eki 186 gösterge 465 gösterge 46.5 gösterge Kanunun 4'üncü maddesinde belirtilen ortaokul dengi sağlık okulları mezunlarına ödenecek tazminat, Taban Tavan Her 3 fiili hizmet yılı eki 148 gösterge 370 gösterge 37 gösterge Kanunun 5'inci maddesinde belirtilen en az ilkokulu bitirmiş, meslek diplomas olmayıp hizmet için yeterlik belgesi bulunan sağlık personeline ödenecek tazminat, Taban Tavan Her 3 fiili hizmet yılı eki 117 gösterge 292.5 gösterge 29.25 gösterge Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica olunur.