Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Önümüzdeki Mart ayı Tabip Odalarımız için önemli bir tarih. Bu ay içinde tüm tabip odalarımız kongrelerini yaparak, iki yıl için görev yapacak yeni idare heyetlerini seçecekler. Türk Tabipleri Birliği'nin kamuoyunda günden güne artan etkinliği, değişen koşullar içinde sürekli artan ekonomik ve özlük sorunlar, Birliğin gündemdeki çalışma konularının önemi, oda kongrelerinde de yansıyacak. Üyelerimizin kongrelerini artan bir ilgiyle, kalabalık bir kitle ile katkıda bulunacaklarına inanıyoruz. Oda Kongrelerinin hemen ardından 14 Mart çalışmaları başlıyor. Bilindiği gibi bu yıl Sağlık Kurultayı İzmir'de yapılacak. İzmir Tabip Odamız gerekli tüm organizasyonu tamamlamak üzere. Bu yıl Sağlık Kurultayı'nda 3 büyük panel yer alıyor. Kitle Haberleşme Araçları ve Sağlık, Sağlık Personeli'nin Sendikalaşma Sorunu, Türkiye'de Sağlık Hizmetleri. Bu panellerin yanında serbest bildiriler de yer alıyor. Bldirilerin ağırlıklı konusu 1979'un Dünya Çocuk Yılı olması dolayısıyla Çocuk'lar üzerine olacak. Kurultay'da ayrıca uluslararası karikatür yarışması ve bir de fotoğraf yarışması sonuçlanacak. 14-18 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Kurultaya tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Toplum ve Hekim bu sayısına Dr. Tahire Merdol'un hazırladığı çocuk mamaları üzerine ilginç ve önemli bir yazısı ile başlıyor. Yazının içeriğinde ticari çocuk mamalarının bugünkü konumu, çocuk beslenmesinde yeri, anne sütünün önemi yer alıyor. Dünya Çocuk Yılı olması nedeniyle çocuklar üzerine somut verilere ve araştırmalara dayanan bu tür yayınları ilgiyle ve önemle vurgulamak istiyoruz. Ruh hastalıklarının nedenleri, ruh sağlığı kavramı, ruh sağlığının sağlanması ve korunması üzerindeki yazı İzmir Tabip Odamız çalışma grupları hazırlığı. Dr. Yaman Örs, «Uğraş Bilinci, Toplum Bilinci» adlı yazısında görüşlerini iletiyor. Okuyucularımızın ilgiyle izleyeceklerini umuyoruz. Doç. Dr. Tahir Hatiboğlu yazısında Diyarbakır Tıp Fakültesi'nde 1972-78 yılları arasında yapılan bir anket sonuçlarını veriyor. Bölgesel yüksek öğrenim kurumları üzerine önemli bir sorunu dile getiriyor. Dr. Bildat Kahraman'ın Tam Süre Çalışma Yasası üzerine düşüncelerini yazmış. Dr. Servet Özgür Sincan bölgesindeki çevre sorunları üzerinde duruyor. Yazısında araştırma ve bölgesel istatistiklere yer veriyor. Hekimlik Terimleri Kılavuzu adlı kitabı Dr. Nejat Akar tanıtıyor. İçme suyunun fluoridlenmesinin önemini Kim. Müh. Erol Kural yazısında vurgulamış. 1960 yılında çıkan «Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi» dili itibariyle genç hekimlerimiz tarafından anlaşılamamakta. Dr. Sabri Kemahlı bu tüzüğü türkçeleştirmiş. Tüzüğün yalnızca dilinin değil içeriğinin de değiştirilirnesi zorunlu görülüyor. Bu çalışmaya bir adım olması dileğiyle tüzüğü anlaşılır bir dille okuyucularımıza iletmeyi düşündük. Gelecek sayımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle.