Yazar
Yüksel AKKAYA
Mersin Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Öğretim Üyesi