Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Karikatürcüler Derneği ile T.T.B. İzmir Tabip Odası 1977 yılında ortak bir çabayla: «Sağlık Sorunları 77» adı altında bir karikatür yarışması düzenlemiş ve yapıtları bir albümde toplamıştı. Büyük ilgi gören yarışma, sağlık sorunlarımızın bir kez daha duyurulmasını, yayılıp tartışılmasını sağladığı gibi, bir çok genç çizere de konuyla ilgili çalışmalarını sergileme olanağı vermişti. Türk Tabipler Birliği ve Karikatürcüler Derneği yine birlikte sağlık sorunlarımızı konu edinen «HALK SAĞLIĞl» adı altında bir karikatür yarışması düzenlemişlerdir. YARIŞMA KOŞULLARI: a) Yarışma bütün karika açıktır. b) Yarışmaya gönderilecek yapıtların yayınlanmış ya da yayınlanmamış olması aranmayacaktır. Ancak daha önce bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. c) Konu: «Halk Sağlığı», ülkede, halk ve çevre sağlığı, çevre kirlenmesi, ana ve çocuk sağlığı, beslenme ve can güvenliği şeklindedir. d) Yarışmaya en çok üç karikatür ile katılınabilir. e) Gönderilen karikatürlerin boyutları 42x42 cm. den büyük olmamalıdır. Daha küçük olabilir. Karikatürler postada kınlmayacak biçimde ambalajlanmalı, rulo yapılmamalıdır. f) Karikatürleri son gönderme tarihi 1 Mart 1978'dir. g) Yarışmaya katılanlar, karikatürleriyle birlikte bir adet fotoğraf ve yaşam öykülerini de göndereceklerdir. h) Ödül Jürisi: -Turhan Selçuk -Bedri Koraman -Dr. İhsan Ünlüer -Prof. Dr. Cumhur Ertekin -Tan Oral i) Ödüller: 1. Büyük Ödül: 2000 TL. 2. Başarı Ödülü: 1000 TL. Başarı Ödülü : 1000 TL. Başarı Ödülü: 1000 TL. j) Karikatürler 1 Mart 1978'de Ankara'da Tıp kurultayının yapıldığı yerde sergilenecek. Daha sonra sergi onar gün arayla İstanbul ve İzmir'de, gerektiğinde de diğer illerde tekrarlanacaktır. k) Ödül töreni öncesi, ödül kazananlar Basın, Karikatürciller Derneği bülteni ve Türk Tabipler Birliği yayın organlarında yayınlanacak ve ödül alanlara ayrıca bildirilecektir. 1) Yarışmanın karikatürleri bir albümde toplanacak ve yanşanlara gönderilecektir. n) Yarışmaya katılma adresi: KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ Meşrutiyet Cad. Karikatür Müzesi Tepebaşı -İstanbul