Yazar
Bülent Kadri GÜLTEKİN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör., Dr.

Yazar
Kayıhan PALA
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Dr. PhD.