Yazar
Murat CİVANER
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Etik AD, Öğr. Gör.

Yazar
Yücel DEMİRAL
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Arş. Gör.

Yazar
O. Alp ERGÖR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Yrd. Doç. Dr.