Yazar
Nejat AKAR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Asistanı, Dr.

Metin / Text
  • Çokuluslu örgütleri, barış gönüllüleri, eğitim sistemleri, yardımları aracılığı ile bir ülkeye giren «yeni emperyalizm'e» karşı savaşım; etkin orduğu tüm öğelerini ortadan kaldırmak üzere her alanda yapılmalıdır. Yeni-emperyalizmin bir üIkede yerleşme aracı dildir. Dil alanında; 1950'lerden sonra, günlük konuşma dilinden tecimevleri isimlerine dek etkin olmaya başlayan yeni-emperyalizmin dili İngilizce-Amerikancaya karşı ve diğer dilimizde etkin olan dillere karşı bir savaşım sürdürülmektedir. «Özleştirme» denilen bu savaşım -bu kavga dilin bütününü içine almaktadır. Yıllardır süren bu savaşım her geçen gün yengi ile sonuçlanmaktadır. Ancak dilimizde henüz «Kazanılmamış Topraklar» vardır. Bu topraklar tüze, hekimlik, müzik, dişçilik v.b. gibi alanlardır. Bunun nedeni, bu konuların konuşma dilinin söz değerlerine yaslanmaması; bu konularda uzmanlaşmış bireylerin anlayabileceği sözcüklerden oluşması; verilen örgün eğitimle biçimlendirilen bireyin bir dil değişiminin gerekliliğini kavrayamaması ve bilim dilinin «belki de çıkar amacıyla» Ceyhun Atuf'un dediğince bir büyü-bir gizem haline getirilmesidir. Oysa bilim halk içindir ve halk için olmak gerekir. «Hekimlik dilinin Türkçeleştirilebileceği» düşüncesi ve bu alanda bireysel çalışmalar olagelmiştir. Ancak bu çalışmalar hep tek olarak kalmıştır. Bu konuda, ilk örgütlü çalışmanın 1960'larda Türk Dil Kurumu'ndan gelmesi olağandır. «Hekimlik Terimleri Kılavuzu I» şimdiye dek bu konuda yapılagelen çalışmaların ortaya konulmasının başlangıcıdır. Bir boşluğu doldurucu niteliktedir. Eksikleri, karmaşıklıkları olmasına karşın, tartışma ortamı yaratarak, yeni sözcüklerin oluşmasına-yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, kanımca, bu kitap, hekimlik dilinin özleşmesine gönül verenlerin; daha açık-seçik düşünme gerekliliğine inanan hekim ve tıp öğrencilerinin yazarken-okurken-düşünürken başvuracakları ve katkıda bulunmaları gereken bir sözlüktür.

Dipnot / Footnote

  • (*) «Hekimlik Terimleri Kılavuzu I» TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI, Ankara-1978.