Yazar
Meral DEMiRÖREN
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Bilim Doktoru

Yazar
Gül ERGÖR
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Doç. Dr.

Yazar
Ayşen M. AYTUĞ
Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Dr.

Yazar
Serap ŞENER
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Bilim Doktoru